Powyższy tytuł z ukośnikiem w środku to zamierzona gra słów, która sugeruje sprzeczności i paradoksy. Ta dwuznaczność odzwierciedla skomplikowaną naturę ludzkich emocji, gdzie miłość i obojętność, ekscytacja i rozczarowanie, bliskość i oddalenie przeplatają się, tworząc historię naszych uczuć.